Minnesanteckningar från möte i Enköping 2005-04-16

 

1, Ersättning till Thomas Lagman (Hemsidan)

2, Arbetsgrupp till Bilsportmässan 2005

3, Listan med mästerskapsarrangörer

4, Listan med tävlingsplanering

5, Riktlinjer för sportident

6, Övriga frågor

 

 

1, Vid SM-tävlingarna 2005 kommer en avgift på 20 kr / ekipage att tas ut för att finansiera hemsidan. Avgiften läggs på startavgiften på SM-banan och betalas av arrangören till Thomas.

 

2, Intresserade till arbetsgruppen efterlyses. PL Andersson och Kenneth Lannermo ingår men fler behövs.

 

3, Vara MK / Mölndals MK lägger SM 16/9 2006, Tibro MK intresserade och återkommer med datum. Team Westom lägger eventuellt NoM 2007.

 

4, Listan ska läggas ut på nätet för att arrangörerna ska se hur stort intresset är för tävlingar vissa helger. Ändringar / uppdateringar skickas till Claes Nideborn.

 

5, Ludvika MK´s utvärdering läggs ut på nätet, samt synpunkter från SBOK´s tävling. Vidare diskussioner förs på forumet. Vi kör några tävlingar till innan vi fastställer riktlinjer.

 

6, Stig hoppar av från ordförandeposten i höst. Förslag på efterträdare sökes.

Nya forumet fungerar bra, gamla gästboken tas bort.

 

Ulf Andersson  Bil-o utskottet