Referat

Här är en sida med lite olika historier, så som tävlingsreferat, anekdoter och bilo-historier.
Sänd gärna in bidrag.

Referat av orienterare

Anders Erikssons referatsida
Anders Källströms referatsida
Henrikssons referatsida
Rasbo MK's referatsida
Ulf Berglunds referatsida
Folke Ringberg referat

Claes Nideborn
Ulf Andersson/Peter Kihlstenius referatsida
SMK Västerås referatsida

Bil-O Riksdag

Mötesanteckningar 2002
Mötesanteckningar 2003
Mötesanteckningar 2004
Mötesanteckningar 2005 Enköping
Mötesanteckningar 2006 (SGA möte Uppsala)
 

Diverse

Artikel ur Expressen

 

Uppdaterad 2006-10-17