INBJUDAN och TILLÄGGSREGLER för SBOKs BilorienteringSVAMPTÅGET 97-10-04

Ingår i MSO-serien 1997 samt i ÖstgötaMästerskapet-Bil-O Korta banan.

Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med F.I.A.s internationella och Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser, bilorientering 1997.Deltagande i tävlingen sker på den tävlandes egen risk, F.I.A., Svenska Bilsportförbundet,Södertörns Bil-O Klubb samt dess tävlingsledning och funktionärer frånsäger sig allt ansvar förunder tävlingen inträffade skador, olycksfall, eller dylikt.

Arrangör :Södertörns Bil-O Klubb, c/o ordf. Mats Håård, Lillkalmarv. 5 182 65 Djursholm. tel. 08 - 755 19 87.

Tävlingsledare :Kurt Westberg, tel 08 - 776 16 62 , 070-655 42 11.

Bitr.tävlingsledare :Thord Söderberg, tel 0159-313 88.

Banläggare :Se ovan.

Teknisk chef :Rune Tjörnfors tel. 08-93 47 62., 070 - 553 47 62

Domare :Jan Åke Blomqvist, BMS, tel. 070 - 546 94 62.

2:e domare :Jöran Petersson, tel 08-276611

Banor :Långa (MSO): Korta: PB:
Tävlingsklasser A, B, C. C, PBPB
Totallängd ca 103 kmca 79 kmca 33 km
O-stäckor längd ca 74kmca 39 kmca 15 km
O-sträckor antal 7 st3 st2 st
Respittid 120 minuter.120 minuter. 120 minuter.
Antal kontroller ***
Rutindelning MåttligRinga Ringa
Tävlingsavgift 220 kr.140 kr.80 kr.
Efteranmälan + 80 kr.+ 40 kr.+0 kr

Kartskalor 1:50 000 , 1:25 000, 1:10 000 och 1:2 000

Pilning Hjälppilning kan förekomma utan angivande i körordern.

Tävlingsform Bilorientering Typ A, med numrerade kontroller för alla banorna *)Tidkorten är numrerat från 1 och uppåt. Körordern anger ej hur många kontroller som finns på respektive sträcka. Dock kommer alla kontroller i nummerordning (om man åker rätt väg). Detta som ett försök att premiera dem som orienterarsig fram längs tävlingsbanan. Dispens har erhållits från Bil-O gruppen.

ANMÄLAN :SBOK tillhanda senast den 28 september. På SBF:s blankett till : SBOK,c/o Kurt Westberg, V. Strandvägen 8, 136 73 Haninge. Tel 08-776 16 62.

Besiktning och Anmälan: Strängnäs Motorstadion i Härad. Besiktning senast 60 min före angiven starttid

Start/Målplats :Följ pilning mot Motorstadion från E 20 ca 6 km V Strängnäs Trailerparkering:Till höger i depån på Motorstadion

Första start :Korta banan kl 18.00. Därefter MSO-banan och sist PB-banan Flytande starttid tillämpas. Du ska därför vara beredd att starta upp till 20 minuter före angiven starttid. Start sker vid utfarten från depån vid grinden.

Avlysning :Tävlingen kan avlysas med domarordförandens medgivande om inte minst 30 ekipage anmält sig före anmälningstidens utgång den 28/9 kl 21.00.

Utrustning :Enligt Bil-O 6. Notering av kontroller : Den tävlande antecknar själv med beständig skrift kodbokstaven på tidkortets baksida, i respektive kontrolls ruta. (Framsidan är till funktionärernas noteringar.)

Särskiljning :Vid lika prickbelastning går det ekipage före som i första hand har minst tavel- prickar, därefter i tur och ordning, tvåhjulsdrivet fordon, lägsta startnumret.

Försäkringar :Trafikförsäkringen gäller.

Lagtävling :MSO : Lagresultatet uträknas på klubbarnas tre bästa resultat på långa banan, oavsett klass. Även s.k. två-klubbsekipage räknas med i lagtävlan och det är kartläsarens klubbtillhörighet som avgör vilken klubb som får tillgodoräkna sig resultatet.Se även MSO-reglerna.

Resultatlista :Anslås vid målet och skickas till alla startande ekipage.

Prisutdelning : För MSO-serien sker vid gemensam prisutdelning senare i höst.

Till sist :VÄLKOMNA TILL ÅRETS SVAMPTÅG